วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ความอดทนและความกตัญญู

     ท่านอบูยะฮยา สุฮัยบ อิบนุ ซีนาน รายงานว่าท่านรอซูล่ลลอฮ ซ.ล กล่าวว่า ฉันรู้สึกประหลาดใจกับผู้ที่เป็นมุมิน ทุกสิ่งเป็นเรื่องดีสำหรับเขา และสิ่งนั้นเป็นของมุมินเท่านั้น ถ้าเขาได้พบความสุข (ความสะดวกสบาย) เขาก็ขอบคุณ มันจึงเป็นสิ่งที่ดี สำหรับเขา และหากเขาต้องประสบณ์กับเคราะห์กรรม เขาก็อดทน ดังนั้นสิ่งนี้ จึงเป็นสื่งที่ดีสำหรับเขาอีกเช่นกัน    (รายงานโดย มุสลิม)
นางสาว สุนันทา ชอบงาม บ้านเลขที่ 127/238 ตำบล คลองแห  อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110