วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557

ห้ามบันดาลโทสะ

จากอบู ฮุรอยเราะฮ เราะดียัลลอฮุอันฮู เล่าว่า " มีชายคนหนึ่งกล่าวว่าแก่ท่านบี (ซ.ล)ว่า " ได้โปรดสั่งเสียแก่ฉันด้วยเถิด" ท่านนบี (ซ.ล) ตอบว่า "ท่านจงอย่าโกรธ" แล้วผู้ชายครนั้นก็กล่าวซ้ำเช่นหลายครั้ง และท่านนบี (ซ.ล) ก็ยังคงตอบกลับไปว่า "ท่านจงอย่าโกรธ"
                                                                                                หะดิษบันทึกโดยอัล-บุคคอรีย์

มีความเมฆตาต่อสัตว์


    จากท่านอบู ยะอลา นั่นคือ ชัดด๊าด อิบนุ เอาส เราะดียัลลอฮอันฮู  จากท่านเราะสูลุลลอฮ ท่านกล่าวว่า "แท้จริงอัลลอฮได้บัญญัติให้กระทำความดีต่อทุกๆสิ่ง ดังนั้นเมื่อพวกท่านจะประหาร ก็จงประหารด้วยวิธีการที่ดี และเมื่อพวกท่านจะเชือด(สัตว์) ก็จงเชือดด้วยวิธีการที่ดี และคนใดคนหนึ่งในหมู่พวกท่านจงรับมีดของเขาให้คม และจงให้สัตว์เชือดของเขาได้ผ่อนคลาย"
                                                                                               หะดิษบันทึกโดยมุสลิม

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

มุสลิมคือของพี่น้องมุสลิม

     จากอบู ฮุรอยเราะฮ เราะดิยัลลอฮุอัลฮุ  เล่าว่า:  ท่านเราะสุลุลลอฮ (ซ.ล) กล่าวว่า: "พวกท่านจงอย่า
อิจฉาริษยากัน  จงอย่าทำทีให้ราคาสินค้าสูงขึ้น  จงอย่าเกลียดชังกัน  จงอย่าหมางเมินกัน  จงอย่าขาย
สินค้าราคาตัดกัน และพวกท่านจงเป็นบ่าวของอัลลอฮของฉันพี่น้องกัน มุสลิมเป็นพี่น้องของมุสลิม ไม่
อธรรมกัน ไม่ทอดทิ้งกัน ไม่โกหกกัน และไม่เหยียดหยามกัน ความยำเกรง(ตักวาว) อยู่ที่นี่ - และท่านก็ชี้
ที่หน้าอกของท่านสามครั้ง-เป็นความชั่วช้าที่เพียงพอแล้วสำหรับคนๆหนึ่ง ในการดูถูกเหยียดหยาบพี่
น้องมุสลิมของเขา มุสลิมทุกคนต่อมุสลิมด้วยกันเป็นที่ต้องห้าม ซึ่งเลือดเนื้อของเขา และเกีรติของเขา"

                                                                                                                                   บันทึกโดยมุสลิม                 

วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ความอดทนและความกตัญญู

     ท่านอบูยะฮยา สุฮัยบ อิบนุ ซีนาน รายงานว่าท่านรอซูล่ลลอฮ ซ.ล กล่าวว่า ฉันรู้สึกประหลาดใจกับผู้ที่เป็นมุมิน ทุกสิ่งเป็นเรื่องดีสำหรับเขา และสิ่งนั้นเป็นของมุมินเท่านั้น ถ้าเขาได้พบความสุข (ความสะดวกสบาย) เขาก็ขอบคุณ มันจึงเป็นสิ่งที่ดี สำหรับเขา และหากเขาต้องประสบณ์กับเคราะห์กรรม เขาก็อดทน ดังนั้นสิ่งนี้ จึงเป็นสื่งที่ดีสำหรับเขาอีกเช่นกัน    (รายงานโดย มุสลิม)
นางสาว สุนันทา ชอบงาม บ้านเลขที่ 127/238 ตำบล คลองแห  อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110