วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

มุสลิมคือของพี่น้องมุสลิม

     จากอบู ฮุรอยเราะฮ เราะดิยัลลอฮุอัลฮุ  เล่าว่า:  ท่านเราะสุลุลลอฮ (ซ.ล) กล่าวว่า: "พวกท่านจงอย่า
อิจฉาริษยากัน  จงอย่าทำทีให้ราคาสินค้าสูงขึ้น  จงอย่าเกลียดชังกัน  จงอย่าหมางเมินกัน  จงอย่าขาย
สินค้าราคาตัดกัน และพวกท่านจงเป็นบ่าวของอัลลอฮของฉันพี่น้องกัน มุสลิมเป็นพี่น้องของมุสลิม ไม่
อธรรมกัน ไม่ทอดทิ้งกัน ไม่โกหกกัน และไม่เหยียดหยามกัน ความยำเกรง(ตักวาว) อยู่ที่นี่ - และท่านก็ชี้
ที่หน้าอกของท่านสามครั้ง-เป็นความชั่วช้าที่เพียงพอแล้วสำหรับคนๆหนึ่ง ในการดูถูกเหยียดหยาบพี่
น้องมุสลิมของเขา มุสลิมทุกคนต่อมุสลิมด้วยกันเป็นที่ต้องห้าม ซึ่งเลือดเนื้อของเขา และเกีรติของเขา"

                                                                                                                                   บันทึกโดยมุสลิม                 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น